RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIZJOBODYMED

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIZJOBODYMED

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Strony internetowej

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Ignacok FizjoBodyMed z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Gertrudy, nr 17, lok. 6, 31-048 Kraków. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@fizjobodymed.pl lub pisemnie (na adres siedziby administratora).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

W zakresie w jakim jesteś Użytkownikiem Sklepu internetowego Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej korzystania ze strony internetowej, w tym założenia i utworzenia Twojego konta – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

 

 • przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń oraz prowadzenia innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego;

 

 • dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Odbiorca danych

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy rozwiązań IT (iGabinet) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy łączącej Ciebie i Administratora lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych dokonywanego w tym celu.

W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, może być jednak konieczne do zawarcia lub wykonywania umowy lub realizacji bieżącego kontaktu i współpracy – bez podania danych realizacja tych celów nie jest możliwa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą)

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Ignacok FizjoBodyMed z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Gertrudy, nr 17, lok. 6, 31-048 Kraków. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@fizjobodymed.pl lub pisemnie (na adres siedziby administratora).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

W zakresie w jakim dokonujesz zakupów w Sklepie internetowym Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji i zawarcia umowy z Administratorem – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

 • przedstawiania ofert oraz prowadzenia innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu oraz przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach;

 

 • dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Odbiorca danych

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom. 

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy łączącej Cię z Administratorem lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych). 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne do zawarcia lub wykonywania umowy lub realizacji bieżącego kontaktu i współpracy – bez podania danych realizacja tych celów nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTOWYCH KONTAHENTA

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Ignacok FizjoBodyMed z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Gertrudy, nr 17, lok. 6, 31-048 Kraków. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@fizjobodymed.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

W zależności od relacji biznesowych Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który polega na umożliwieniu zawarcia lub wykonania umowy zawartej przez Administratora z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub osobą upoważnioną do kontaktu;
 • przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, przekazywania zaproszeń do udziału w szkoleniach oraz prowadzenia innych działań z zakresu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz utrzymywania bieżących kontaktów z naszymi kontrahentami;
 • dochodzenia lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami– podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

Odbiorca danych

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

 
Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Źródła i kategorie danych

Twoje dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od Twojego pracodawcy lub podmiotu, w imieniu którego działasz. 

Dane, które otrzymaliśmy od Twojego pracodawcy obejmują dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy łączącej Administratora z Twoim pracodawcą lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych jest dobrowolne, może być jednak konieczne do zawarcia lub wykonywania umowy lub realizacji bieżącego kontaktu i współpracy – bez podania danych realizacja tych celów nie jest możliwa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z FIZJOBODYMED (mailowo lub telefonicznie) oraz tych, z którymi FIZJOBODYMED podejmuje kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Ignacok FizjoBodyMed z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Gertrudy, nr 17, lok. 6, 31-048 Kraków. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@fizjobodymed.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe  będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje pytania, w tym w celu skontaktowania się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej.

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu nawiązania z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

 

W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane w celu marketingowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

Odbiorca danych

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, takim jak dostawcy systemów IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu lub wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dane zostaną usunięte niezwłocznie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne lecz konieczne do ich realizacji. Bez podania tych danych nie będzie możliwe wykonanie wskazanych wyżej celów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REKRUTACJI

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Ignacok FizjoBodyMed z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Gertrudy, nr 17, lok. 6, 31-048 Kraków. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@fizjobodymed.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania z Tobą umowy o pracę lub współpracę.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji

W zakresie obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych - podjęcie przez działań na Twoje żądanie tj. rozpatrzenia Twojej kandydatury w obecnie prowadzonych procesach rekrutacyjnych, przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości - wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca danych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji.

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dane zostaną usunięte niezwłocznie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne lecz konieczne do ich realizacji. Bez podania tych danych nie będzie możliwe wykonanie wskazanych wyżej celów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZATRUDNIENIU

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Ignacok FizjoBodyMed z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Gertrudy, nr 17, lok. 6, 31-048 Kraków. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@fizjobodymed.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.

Przetwarzanie podanych przeze Ciebie danych osobowych w związku z zatrudnieniem odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia mojej zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.

Odbiorca danych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji.

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne lecz konieczne do ich realizacji. Bez podania tych danych nie będzie możliwe wykonanie wskazanych wyżej celów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Ignacok FizjoBodyMed z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Gertrudy, nr 17, lok. 6, 31-048 Kraków. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@fizjobodymed.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze współpracą z administratorem, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez Administratora obowiązków płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.

Przetwarzanie podanych przeze Ciebie danych osobowych w związku ze współpracą odbywa się w oparciu o przesłankę niezbędności do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie podanych przeze Ciebie danych osobowych w związku ze współpracą odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia mojej zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.

Odbiorca danych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji.

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych innym podmiotom.

 Okres przechowywania danych

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne lecz konieczne do ich realizacji. Bez podania tych danych nie będzie możliwe wykonanie wskazanych wyżej celów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA USŁUG MEDYCZNYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Ignacok FizjoBodyMed z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Gertrudy, nr 17, lok. 6, 31-048 Kraków. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi realizowanej przez naszą praktykę.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych  

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę (lub innego specjalistę) świadczenia. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego oraz dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeniach. 

Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail oraz numer telefonu. Prowadzimy dla Ciebie dokumentację medyczną, która zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz świadczeń. Jest to niezbędne dla postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia. 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o: 

 • art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych; 
 • art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej; 
 • art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji. 
 • art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych. 

 

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, z którymi współpracuje administrator (tj. inne podmioty medyczne), dostawcy zewnętrznych usług takich jak serwisowanie lub licencjonowanie oprogramowania np. aplikacja iGabinet przeznaczona do prowadzenia elektronicznej wewnętrznej dokumentacji medycznej. Dane w zakresie stanu zdrowia i udzielonych pacjentowi świadczeń są udostępniane także w ramach raportowania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia do Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5a do platformy P1.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednakże ich nie podanie może skutkować odmową umówienia wizyty czy nawet samego świadczenia zdrowotnego. Administrator świadcząc usługi z zakresu fizjoterapeutycznego lub usługi medyczne jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z naszych usług Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu w Twojej dokumentacji medycznej. Dodatkowo dane te mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Administrator zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Aby skorzystać ze swoich uprawnień możesz skontaktować się z administratorem drogą e-mailową (biuro@fizjobodymed.pl) lub pisemnie na adres Administratora.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezesa UODO korespondując na wskazany poniżej adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00 - 193 Warszawa