prof. Aleksandra Gilis-Januszewska

O mnie:

Profesor UJ, dr hab. Aleksandra Gilis-Januszewska jest specjalistą chorób wewnętrznych i endokrynologii. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyła również studia doktoranckie, następnie uzyskała tytuł doktora habilitowanego i profesora uczelni.

Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na Oddziale Klinicznym Endokrynologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii oraz z zakresu dietetyki. Prowadzi również i koordynuje zajęcia z endokrynologii w School of Medicine Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje również w prywatnych placówkach medycznych, konsultuje pacjentów z chorobami endokrynologicznymi i zaburzeniami metabolicznymi.

Jest aktywnym członkiem licznych towarzystw naukowych w tym min Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (ESE), Pituitary Society, ENEA, EASD, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Jest również członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Zespołu Policystycznych Jajników.

W ramach stypendium naukowego odbyła liczne staże i kursy zagraniczne w tym, miedzy innymi w Karolinska Institutet w Szwecji, Universite de Louvain w Belgii, University of Birmingham w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii.

Od początku swojej pracy zawodowej i naukowej jest zaangażowana we współpracę międzynarodową z ośrodkami klinicznymi i naukowymi w Europie i na świecie. Była kierownikiem/członkiem Steering Commitee wielu polskich i międzynarodowych projektów naukowych z zakresu endokrynologii i cukrzycy typu 2.

Jest autorem wielu publikacji i rozdziałów w polskich i zagranicznych podręcznikach z zakresu endokrynologii, cukrzycy i prewencji cukrzycy, otyłości, insulinooporności, chorób tarczycy, guzów neuroendokrynnych oraz zaburzeń w zespole policyklicznych jajników.

nasze usługi